.
. .  
 
En agraiment als orgnanitzadors de les curses per deixar-nos col·laborar amb l'edició del video.
 
. . . .
.
CROS INTERCOMARCAL
2004
2007
2008 fotos
2008
2009
   
2010
2011
2012
2013
2014
         
         
         
CURSA DE LA SANG
       
2014
   
I.

 

.
.
.
.
.
d'altres videos

 

   

 

 
PATROCINADORS
inici